دوره علوم آنلاین هفتم هشتم نهم – استاد محزون 

null

دوره برنز

• آموزش مفهومی کل کتاب درسی
• حل نمونه سوال
• Pdf آموزشی
• ۱۸- ۲۳ جلسه
• جلسات گروهی

null

دوره نقره

• تمرین سوال تشریحی
• Pdf آموزشی
• حل تست آزمون ها
• ۲۲- ۳۰ جلسه
• جلسات گروهی

null

دوره طلایی

• انیمیشن جذاب درسی
• تدریس پیشرفته
• تعداد جلسات ۳۵ تا ۴۵ جلسه
• سوپر تکنیک تیزهوشانی
• حل تست و سوال

ورود به کلاس مجازی علوم طلایی نهم 
ورود به کلاس مجازی علوم طلایی هشتم 
ورود به کلاس مجازی علوم طلایی هفتم

دوره ریاضی آنلاین هفتم هشتم نهم 

فهرست