اسامی برخی از قبول شدگان نمونه دولتی – تیزهوشان – المپیاد  

که از محصولات و دوره های آموزشی آفلاین و آنلاین تخصصی علوم و مشاوره و برنامه ریزی درسی مهندس محزون استفاده کردند 

 

۱- سیمین شیبروانی بوشهر نمونه دولتی ۹۵                                  ۲- عباس سهرابی گیلکی از آذربایجان نمونه دولتی ۹۵

۳- درنا دوکوهکی نمونه دولتی شیراز ۹۷                                            ۴- نورا محمدی تیزهوشان شیراز۹۸

۵ – شایان فقیری تیزهوشان شیراز ۹۶                                                ۶- کامران حیدری نژاد المپیاد ۹۶

۷- شایان محزون نمونه دولتی شیراز ۹۹                                             ۸- اشکان رحیمی نژاد قم تیزهوشان ۹۹

۹- سنا پور شریفی تیزهوشان اصفهان ۹۸                                          ۱۰- سارا شرفی ملایری تیزهوشان ۹۵

۱۱- حامد عمداری تبریز المپیاد ۹۷                                                      ۱۲- ابتین عباسپور نمونه دولتی ۹۸

۱۳- ساسان مشیری فرد تهران ۹۸                                                    ۱۴- هدا عزیزی راد سمنان تیزهوشان ۹۹

۱۵- رضا معینی تیزهوشان ۹۶                                                            ۱۶- شهرام نظری شاهین شهر ۹۵

۱۷- عادل رهبری مهرپو تهران ۹۶                                                       ۱۸- مهدی قرمانی تهران  تیزهوشان ۹۷

۱۹- مروارید کامرواپور المپیاد ۹۸                                                        ۲۰ – مهسا پورتکابنی رشت المپیاد ۹۶

۲۱- محسن حنیف زاده تهران ۹۶                                                      ۲۲- رضا ابوقداره شیراز تیزهوشان ۹۹

۲۳- اشکام روحله شیراز المپیاد ۹۵                                                  ۲۴- سمیرا محمدیوند شیراز تیزهوشان ۹۷

۲۵- مرضیه فریدونی بوشهر المپیاد ۹۹                                            ۲۶- اریا رستمی زاده اصل جهرم تیزهوشان ۹۸

۲۷- محمود خاچنگی بوشهر المپیاد ۹۸                                            ۲۸- محمد رهبر ماه اصفهان المپیاد ۹۸

۲۹- پارسا جوکار هرمزگان تیزهوشان ۹۷                                      ۳۰- سیده هدیا نجات شیراز تیزهوشان ۹۷

۳۱- زهرامحمدی پور شیراز نمونه دولتی ۹۶                                   ۳۱- مهلا زارع شیراز تیزهوشان ۹۸

۳۲- ساینا محمدی راد تیزهوشان تهران۹۷                                    ۳۳- آینا حسین زاده مراغه نمونه ذولتی ۹۸

۳۴- عباس کیاپور سمنان تیزهوشان ۹۷                                          ۳۵- شهناز تبرکخان  خراسان نمونه دولتی ۹۶

۳۶- شبنم طهماسب گشت اراک تیزهوشان ۹۹                              ۳۷- شیرین سیمین زاده  خراسان نمونه دولتی ۹۷

۳۸- محمد کریم سپاسگرز اصفهان تیزهوشان ۹۸                           ۳۹- اعظم زاهدی شیراز نمونه دولتی ۹۹

۴۰- مرصاد عبدزاده شیراز تیزوهوشان ۹۸                                      ۴۱- ایتا حسن لی مرش تهران تیزهوشان ۹۷

۴۲- ایمر ترکاشوند تبریز تیزهوشان ۹۷                                            ۴۳- علی رهراسبی تهران المپیاد ۹۷

۴۴- زهرا مرواریدنشان همدان تیزهوشان ۹۶                                 ۴۵- عباس اریا پرور سمنان نمونه دولتی ۹۸

۴۶- میتراکاخنشین فارس المپیاد ۹۸                                               ۴۷- مرجان حاجیوند تهران نمونه دولتی ۹۹

۴۸- پارشا صیادی فارس المپیاد ۹۸                                               ۴۹- علی احمدی المپیاد فارس ۹۹

۵۰- افشین حسام پور المپیاد فارس ۹۹                                         ۵۱- حسین موسوی المپیاد فارس ۹۹

۵۲ – اعظم روح افزایی المپیاد تهران ۹۹                                          ۵۳- شینا ساریزاده تیزهوشان رشت ۹۸

۵۴- احسان عزیزی زاده نمونه دولتی ۹۸                                       ۵۵- مروارید قیاثی تیزهوشان مشهد۹۹

۵۷- زهرا محمد پور نمونه دولتی شیراز ۹۷                                   ۵۸- روزیتا چوگو تیزهوشان ۹۶

۵۹ –  محمد نظری شیراز نمونه دولتی ۱۴۰۰                               ۶۰ – اقای گلپیچ شیراز نمونه دولتی ۱۴۰۰

۶۱-  نازی کمالی نمونه دولتی شیراز ۱۴۰۰                                ۶۲- فائزه بنیادی نمونه دولتی شیراز ۱۴۰۰

۶۳- افشین قیامی نمونه دولتی تهران ۱۴۰۰                             ۶۴ – کبرا پرتوحقی از برازجان نمونه دولتی ۱۴۰۰

۶۵- ساینا صالحی نمونه دولتی فارس ۱۴۰۰                             ۶۶-  سنا صالحی نمونه دولتی فارس ۱۴۰۰

۶۷- مهرنا مصطفوی نمونه دولتی فارس ۱۴۰۰                        ۶۸-  نگین مسعودی وند نمونه دولتی فارس ۱۴۰۰

فهرست