فیلم رایگان درس علوم هشتم 

سطح مقدماتی – تکمیلی – پیشرفته 

چرا باید در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی شرکت کنیم ؟

فیزیک / هشتم / سریال الکتریسیته قسمت اول / قانون اهم

فیزیک / هشتم / نور / محاسبه اندازه سایه

فیزیک / هشتم / نور / تست پیشرفته آینه کروی

فیزیک / هشتم / نور / شکست نور و سرعت نور

فیزیک / هشتم / حل تست فیزیک و شیمی

فیزیک / قسمتی از پیکج صفر تا ۱۰۰ الکتریسیته / انیمیشن قانون اهم

فیزیک / هشتم / شکست نور / عمق ظاهری و واقعی

فیزیک / هشتم / نور / محاسبه شعاع آینه کروی و بزرگنمایی

فیزیک / هشتم / نور / بازتاب نور همراه با انیمیشن جذاب

فیزیک / هشتم / نور / شکست نور

فیزیک / هشتم / قسمتی از پکیج پیشرفته الکتریسیته

فیزیک / هشتم / حل تست بازتاب نور با انیمیشن

فیزیک / هشتم / اینه های کروی پیشرفته

شیمی / هشتم و نهم / عدد اتمی و جرمی

شیمی هشتم / بررسی تست آزمون علامه حلی

شیمی هشتم / یون ( فصل ۳ )

شیمی هشتم / محلول سیر و فراسیر شده

شیمی هشتم / موازنه شیمیایی

شیمی / هشتم / انحلال پذیری

شیمی هشتم / حل تست آزمون

شیمی هشتم / تست موازنه شیمیایی

شیمی هشتم / تشخیص عنصر و ترکیب

هشتم / زمین شناسی / کانی ها نکته پیشرفته

هشتم / زمین شناسی / سنگ ها تدریس عادی

تحلیل سوالات آزمون مستمر هماهنگ استان بوشهر اردیبهشت ۱۴۰۳ قسمت دوم

تحلیل سوالات آزمون مدارس برتر ایران

هشتم / زیست شناسی / فعالیت نورون

تحلیل سوالات آزمون مستمر هماهنگ استان بوشهر اردیبهشت ۱۴۰۳ قسمت اول

تحلیل سوالات آزمون مستمر هماهنگ استان بوشهر اردیبهشت ۱۴۰۳ قسمت دوم

فهرست