فیلم رایگان درس علوم پایه نهم 

 ( سطح مقدماتی – تکمیلی – پیشرفته ) 

فیزیک / نهم / نیرو / حل تست برآیند نیرو ۲

فیزیک / نهم / نیرو / حل تست برآیند نیرو ۱

فیزیک / نهم / معادله حرکت شتابدار پیشرفته

فیزیک / نهم / ماشین های مرکب / حل تست تیزهوشان

فیزیک / نهم / حرکت / تست پیشرفته تندی و سرعت قسمت ۱

فیزیک / نهم / حرکت / تست پیشرفته تندی و سرعت قسمت ۳

فیزیک / نهم / ماشین ها / اهرم با انیمیشن

چرا در آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان شرکت کنیم ؟

فیزیک / نهم / حرکت / نمودار حرکت با انیمیشن جذاب

فیزیک / نهم / ماشین ها / گشتاور نیرو پیشرفته

فیزیک / نهم / حرکت / تست پیشرفته تندی و سرعت قسمت ۲

فیزیک / نهم / فصل پنجم / تست خفن نیرو

فیزیک / نهم / قسمتی از پیکج حل تست تکاوری نیرو / فنر – اصطکاک

فیزیک / نهم / فشار با انیمیشن

شیمی نهم / واکنش پذیری عناصر

شیمی نهم / پیوند کوولانسی

شیمی نهم / حل تست شیمی

شیمی نهم / قسمتی از حل تست تکاوری فصل اول

شیمی نهم / خورندگی فلزات فصل اول

شیمی نهم / تعداد پیوند اشتراکی نیتروژن

شیمی نهم / تعداد پیوند اشتراکی

شیمی نهم و هشتم / موازنه پیشرفته

شیمی نهم / قسمتی از گروه اول عناصر

شیمی نهم / جفت الکترون ناپیوندی

شیمی نهم / واکنش هیدروکربن ( آلکان – آلکن )

شیمی نهم / انرژی شبکه بلور ( فصل ۲ )

شیمی هشتم و نهم / موازنه شیمیایی

شیمی نهم / پیوند کوولانسی

شیمی نهم / ۴ نکته گروه اول جدول تناوبی

زیست نهم / گوناگونی جانداران سطح عادی قسمت اول

زیست نهم / دنیای گیاهان سطح عادی

حل سوالات آزمون مستمر هماهنگ بوشهر / قست اول

حل سوالات آزمون مستمر هماهنگ بوشهر / قست دوم

زیست نهم / گوناگونی جانداران سطح عادی قسمت دوم

زیست نهم / بی مهرگان سطح عادی قسمت اول

زیست نهم / بی مهرگان سطح عادی قسمت دوم

حل سوالات آزمون مستمر هماهنگ بوشهر / قست سوم

فهرست